Chúc mừng giải pháp “CÔNG NGHỆ NANO VÀ TINH CHẾ HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG SARS-COV-2”  Aotanica đã xuất sắc lọt vào TOP 10 HIS-COVID 2021 – Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch COVID-19 tại TP. HCM năm 2021, Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM tổ chức.

Sản phẩm ứng dụng:

  • Khẩu trang dược liệu
  • Chai xịt sạch khuẩn nano thảo mộc Flustop

Xem chi tiết sản phẩm: https://aotanica.vn/san-pham/nano-thao-moc-diet-khuan-flustop

CÔNG BỐ TOP 10 HIS – COVID 2021