CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Điều 1: Điểm quy đổi: 1.000đ = 1 điểm

Điều 2: Bảng quy đổi hạng thành viên và ưu đãi tương ứng:

Mốc điểm Hạng thẻ Ưu đãi giảm giá Ưu đãi giảm giá sinh nhật
1 – 999 Thành viên 0% 30% tối đa 100.000 đ
1.000 – 1.999 Bạc 5% 30% tối đa 200.000 đ
2.000 – 4.999 Vàng 10% 30% tối đa 300.000 đ
5.000 – 10.000 Bạch Kim 15% 30% tối đa 400.000 đ
Trên 10.000 Kim Cương 20% 30% tối đa 500.000 đ

 

Điều 3: Điểm tích lũy sẽ được tính theo số tiền thực nhận (đã cấn trừ khuyến mãi/ voucher/ VAT/ Phí vận chuyển)

Điều 4: Điểm tích luỹ của bạn sẽ được ghi nhận theo số điện thoại đã đăng ký của bạn, trường hợp có sự thay đồi hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin.

Điều 5: Trong trường hợp đơn hàng bị huỷ hay hoàn về, điểm thưởng tích luỹ cũng sẽ bị mất đi.

Điều 6: Ưu đãi tháng sinh nhật chỉ áp dụng trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm ngày sinh nhật. 

Lưu ý:

  • Các chương trình ưu đãi không áp dụng kết hợp cùng nhau.
  • Chương trình áp dụng cho khách hang đã đăng ký thẻ khách hàng thành viên.