AOTANICA
là kết tinh của khoa học và thiên nhiên

Sản phẩm AOTA là sự kết hợp giữa sản phẩm của nền nông nghiệp sạch   các nghiên cứu khoa học. Chúng tôi tạo sản phẩm tự nhiên, an toàn và  hiệu quả cao thông qua việc phát triển công nghệ để kiểm soát và tinh chế nồng độ hoạt chất. Chúng tôi công khai các chỉ số thành phần hoạt chất thông qua các công cụ như: GC-MS (phân tích sắc khí khối phổ) bên cạnh các giấy tờ pháp lý như các phiếu công bố của Sở Y tế.

Lựa chọn sản phẩm AOTA là lựa chọn sản phẩm tự nhiên đồng thời là một sản phẩm khoa học.

Aotanica có hiệu quả cao nhờ sự kiểm soát và tối ưu các hàm lượng hoạt chất. Mỗi lô sản phẩm đều có phân tích GC-MS để kiểm tra thành phần trước khi đưa ra thị trường.

GC-MS là bảng phân tích tỉ lệ và các thành phần có trong tinh dầu: chứng minh được độ tinh khiết, không có tạp chất, hương liệu, chất độn hay chất phụ gia,..

Hiện nay, đây là những kết quả kiểm nghiệm và là chứng cứ khoa học cho thấy rõ nhất thành phần tinh dầu và có thể xem là đáng tin cậy nhất.