AOTA LÀM VIỆC VÌ

Vì khách hàng

Vì chính mình

Vì AOTA

Văn Hoá AoTa

Là nhà khoa học, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm trong việc góp phần tạo ra cuộc sống tan toàn hơn cho người dân Việt thông qua khoa học công nghệ.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa Tự nhiênKhoa học sẽ tạo ra các sản phẩm An toànHiệu quả. Trách nhiệm của chúng tôi là biến điều đó thành hiện thực.

AOTA cam kết gia nhập vào đội ngũ những doanh nghiệp chân chính để tạo ra sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. AOTA.

Với khát khao trở thành biểu tượng của lòng tin về hàng Việt, chúng tôi tận tuỵ phục vụ, và sáng tạo không ngừng để tạo ra các sản phẩm hiệu quả và có giá trị cao.

10 Nguyên Tắc Ứng Xử Của Nhân Viên AOTA

 • Chỉ bàn khi họp, tuân thủ mệnh lệnh và thực thi hiệu quả
 • Khách hàng là bạn, là người nuôi sống mình, nuôi sống công ty và được ưu tiên hàng đầu
 • Văn hóa đọc sách và nuôi dưỡng đam mê
 • Minh bạch, tự giác, tự chịu trách nhiệm đối với công việc
 • AOTA là công ty tồn tại dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và văn hóa phục vụ
 • Cá nhân giỏi sẽ tạo sự khác biệt cho công ty
 • Tuyệt dối tôn trọng văn hóa, giá trị của công ty
 • Luôn sát cánh và động viên
 • Hỏi 5 lần why (tại sao), what if? và how trước khi hành động.
 • Trọng dụng và đề bạt

5 Triết Lý Hành Động

 • Không nói lý do – Chỉ nói kết quả
 • Trước khi làm tốt – Hãy làm đúng
 • Không tranh cãi – Chỉ nói giải pháp
 • Không chứng tỏ cá nhân – Chỉ nên cống hiến
 • Không vụ lợi – Hưởng theo năng lực của mình