Gian hàng #Aotanica tại “Hội chợ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần 2 năm 2022”.

⏰ Thời gian: 7.00 – 22.00 ngày 07 – 11/10/2022

🌐 Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên, 4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.