HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NANO VÀ TINH CHẾ HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG SARS-COV-2

Được tổ chức bởi Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ Tp Hồ Chí Minh (CESTI) và Công ty Cổ Phần Quốc Tế Aota.

⏰ Thời gian: 23/7/2021

Hội thảo được Live stream công nghệ và phát lại tại chuyên mục “VIDEO CÔNG NGHỆ” trên www.techport.vn

Thông tin chi tiết: http://techport.vn/71/cong-nghe-nano-va-tinh-che-hoat-chat-tu-duoc-lieu-ung-dung-trong-cac-san-pham-phong-chong-sars-cov-2-91959.html