HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NANO VÀ TINH CHẾ HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG SARS-COV-2

Được tổ chức bởi Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ Tp Hồ Chí Minh (CESTI) và Công ty Cổ Phần Quốc Tế Aota.

⏰ Thời gian: 23/7/2021

Hội thảo được Live stream công nghệ và phát lại tại chuyên mục “VIDEO CÔNG NGHỆ” trên www.techport.vn